• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indien II: 50 børn kommer endelig i skole

Endelig lykkedes det. 50 børn får en enestående julegave fra Sankt Vincent Grupperne – nemlig to års skolegang. Hver barns skolegang koster 700 kr. om året svarende til under 2 kr. om dagen.

SVG har netop undertegnet en to-årig kontrakt med Diocesan Social Service Society, Imphal (DSSS) i den nordøstindiske delstat Manipur. DSSS er ærkebispedømmets humanitære hjælpeorganisation. Kontraktbeløbet er på 70.000 kr. fordelt over de to år.

Børnene kommer fra tre forskellige fattige landsbyer:

  • Chingjaroi er med sine 150 familier en af de mest fjerntliggende og tilbagestående landsbyer.
  • Leiganching er ny landsby med 15 husstande. Den blev oprettet i 2009 efter beboerne blev smidt ud af deres tidligere landsby på grund af en religionsfejde med baptisterne. Beboerne her er for det meste daglejere.
  • Island blev brændt ned efter en stammekrig i 1993 og først genbosat i 2003.

Beboerne i Chingjaroi og Leiganching lever af landbrug. Delstaten er halvt så stor som Danmark. Det samme gælder befolkningsmæssigt. Den består af en stor flad slette, der er omkranset af tætbevokset skov.

Projektet omfatter fem læringcentre, som er placeret lokalt i landsbyerne. Centrene er for fattige børn, der ellers ikke får denne mulighed for læring. Projektet dækker også et behov for børn, der går i skole, men ikke kan læse hjemme. De børn, som ikke har råd til at komme i skole, får gennem projektet betalt skolepenge, men de vil stadig komme til centrene for at lære mere. Forældrene er for det meste analfabeter, derfor har de ikke mulighed for at selv at hjælpe. Projektet vil lære forældrene alternative metoder til at forøge deres indkomst.

Det er fra SVG side ønskeligt, at der udover individuel støtte også vil være en lokalgruppe, der vil støtte. En god julegave? Det synes vi!