• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde med valg af bestyrelse

Årsmøde med valg af bestyrelse i Sankt Vincent Grupperne

Mandag den 18. maj kl. 19.00 afholdt Sankt Vincent Grupperne (SVG) årsmøde ved kirken i Hillerød, Møllestræde 7. På mødet blev Poul Skallerup valgt som formand for en periode af to år. Ligeledes blev Stig Gelslev og Knud Kluge valgt som bestyrelsesmedlemmer ligeledes for en periode af to år.

Sr. Hildegard Doods er udpeget af pastoralrådet og Bo Johansson udpeget af lokalgrupperne som deres repræsentanter for 2 år.

Forud for valg til bestyrelsen præsenterede Poul Skallerup Sankt Vincent Gruppernes årsrapport, hvor bl.a. baggrunden for afholdelse af årsmødet blev nævnt; SKATs nye bekendtgørelse kræver, at foreninger som Sankt Vincent Grupperne skal have 300 kontingentbetalende medlemmer og at bestyrelsen i overvejende grad ikke må være selvsupplerende. (se mere på bagsiden af denne pjece.)

Formanden betegnede 2014 som et usædvanligt godt år med mere end 1 mio. kr. i indsamlingsresultatet. Det flotte resultat skyldes bl.a. godt 379.000 i øremærkede bidrag fra Caritas til projekter i Peru. Herudover er der en arv på 200.000 kr. SVG modtog desuden knapt 67.000 kr. i tilskud fra Kulturstyrelsen. til dækning af driftsudgifter i 2014. Sidst donerede en fond 35.000 kr. vort projekt i Sydafrika.

Nye og fornyede projekter

SVG godkendte i oktober opstarten til et nyt skoleprojekt i Uganda. Fire af vore eksisterende projekter er blevet fornyet for en to-årig periode og et enkelt projekt for en tre-årig periode. som dækkes af Caritas-midlerne. 72.000 kr. er gået til Sankt Joseph Søstrenes hostel i Tanzania; 10.000 kr. til Kærlighedens missionærer på Nørrebro og 30.000 kr. Caritas’ flygtningearbejde.

Af årsrapporten fremgår yderligere, at der i november 2014 blev indgået to nye engangskontrakter med Peru. Skolekøkkenet i Marcapata blev totalrenoveret og der blev opført et drivhus i Hansens Bondegård.

Lokalgruppen på Amager har via deres madspildsprojekt indsamlet knapt 75.000 kr. til Mor / barn projektet Indien.

Regnskabet, som bringes her i pjecen blev præsenteret for årsmødedeltagerne. Årsmødet godkendte et forslag til, at kontingentet forblev på de 50 kr. for 2016.

Christian Guldager fungerede som ordstyrer.