• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde i Herlev den 18. maj 2016

Sankt Vincent Grupperne afholdt mandag den 18. maj årsmøde i menighedssalen, Vor Frue Kirke i Herlev. På dagsordenen var bl.a. valg til bestyrelsen. Birgitte le Févre blev valgt for et år og Per Skallerup for to år. Knud Kluge valgte at trække sig som bestyrelsesmedlem og lod sig vælge som suppleant. Erik Bubandt blev ligeledes valgt som suppleant. Begge suppleanter deltager i bestyrelses-møderne.

Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt, og kontingent for medlemskab i 2017 blev fastsat til 50 kr. som i 2015 og 2016.

Formanden Poul Skallerup gjorde status for 2015.  Tidskrævende var medlemskampagne og indførelse af et nyt økonomisystem. Medlemskampagnen resulterede i 320 medlemmer.

2015 blev et godt år med indsamlede 742.000 kr., og der blev udbetalt 881.000 kr. til projekter heraf 94.000 til engangsprojekter.

Skt. Vincent Grupperne havde 240 bidragydere i 2015. Hjælpeorganisationen har 15 10-årskontrakter, som gør planlægningen af den humanitære støtte lettere.

DSC_2360_red