• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Støtte til ernæringsvejledning for unge mødre i Uganda!

Sankt Vincent Grupperne har netop indgået en ny 2-årig kontrakt med Sr. Harriet, som er oversygeplejerske på St. Francis Nkokonjeru Hospital i Uganda; hun er ligeledes Sankt Vincent Gruppernes nye kontaktperson til projektet. Vi har støttet projektet siden 2007, så der er allerede mange børn, der har fået forbedret deres ernæring og sundhed, for de midler vi har bidraget med.

Projektet afvikles i 10 landsbyer og vedrører ernæringsvejledning for unge mødre. Der undervises i, hvordan man tilbereder næringsrig mad til børn. Der er specielt fokus på fattige mødre og hiv-positive mødre, unge mødre under 18 år, forladte børn, børn med dårlig kost derhjemme, gravide mødre i landsbyer og dem, der kommer for svangre omsorg og HIV-positive børn.

Hvis det bliver konstateret, at der er børn med meget dårlig ernæring, bliver disse børn henvist til hospitalet, hvor de bliver set efter og plejet indtil de er i “god stand.” Efter børnene er udskrevet bliver der foretaget en opfølgning for at sikre, at de ikke vender tilbage til den dårlige ernæringstilstand.

De næste 2 år støtter vi projektet med kr. 27.000 årligt.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3347,  konto nr. 1097164 eller MobilePay 21 51 90 57. Husk at mærke indbetalingen med ’Uganda I’.

Uganda-1-dec-2015