Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er Årsmødet. Alle medlemmer, der har betalt kontingent inden Årsmødet, er stemmeberettiget.

Ordinært Årsmøde afholdes i maj måned.

Referat fra Årsmødet 2019

Referat fra Årsmødet 2018

Referat fra Årsmødet 2017